صفحه اصلي ارتباط باما
ارکان نهاد
روابط عمومي نهاد رهبري

مقام معظم رهبري(مدظله العالي):

روابط عمومي بهترين نمايانگر اوضاع داخلي وزارتخانه از يک سو و از سوي ديگر منعکس‌کننده چگونگي مسايلي است که در آن نهاد مي‌گذرد. سلامت يک دستگاه به اتصال اجزاي آن و هم‌نوايي و هم‌سازي آنها ارتباط دارد. روابط عمومي‌ها مي‌توانند فعاليت نهادها را ارزيابي و منعکس کنند و مشخص‌کننده روش‌ها و نقص‌هاي دستگاه مربوط خود باشند.

تاريخچه روابط عمومي

بررسي تاريخچه روابط عمومي نشان ميدهد که روابط عمومي قديميترين شکل ارتباطات اجتماعي به حساب ميآيد. بر اساس نظريه يک محقق آمريکايي، پيدايش روابط به حدود 400 سا ل قبل از ميلاد و توسط فردي به نام «گورگياس» بر ميگردد که در واقع «علم بيان» و شيوههاي متقاعدسازي مخاطب را مطرح کرد. بدين سان اگر اين نظر را بپذيريم، بايد خاستگاه روابط عمومي را يونان باستان بدانيم، گر چه نميتوان ماهيت اين گونه فعاليتها را با روابط عمومي يکسان گرفت.

از ابتداى تاريخ بشر تاکنون همواره افراد هوشمندى بودهاند، که اين شناخت را در جهت ارتقاى خود با ديگران به کار گرفتهاند و نوعى روابط عمومى را در کارهايشان اعمال کردهاند. در تمامى دورههاى دموکراسى از جمله از جمهورى روم گرفته تا نظام کنونى، رسالهها، مقالهها، سخنرانىها و ديگر قالبهاى خطابه به قصد سلطه به افکار عمومى به کار گرفته شدهاند.

نظر بيشتر در اين زمينه، به سال 1906 بر ميگردد که «اي.وي.لي» اولين واحد روابط عمومي را در آمريکا تشکيل داد. در هردو صورت، عملکرد روابط عمومي دربدو پيدايش صرفاً به دنبال متقاعدسازي مخاطب و همراهساختن او با اهداف سازمان و در واقع ابزار تبليغ و ايفاي نقش رسانهاي بوده است.

روابط عمومى در ايران

روابط عمومى در ايران قبل از انقلاب، در شرکت ملى نفت پا گرفت. نخستين همايش روابط عمومى در ۳۰ آذر ماه ۱۳۴۳ در آبادان و دومين همايش در ۱۳ مهر ۱۳۴۴ در کرمانشاه برگزار شد. پس از تشکيل واحدهاى روابط عمومى در ايران، نياز به آموزش مسئولان روابط عمومى و کارمندان اين واحدها احساس شد. نخستين بار تشکيل کلاسهاى کوتاه مدت آموزش روابط عمومى در وزارت اطلاعات و جهانگردى سابق شکل گرفت و پارهاى از وزارتخانهها مثل، امور خارجه آموزش آن را به کارمندان و وابستگان خود در بيشتر کشورهاى خارج به صورت رسمي با تشکيل دورههاى کوتاه مدت شکل دادند.

در سال ۱۳۴۵ مطالعاتى درباره تشکيل دانشکده روابط عمومى صورت گرفت و در سال ۱۳۴۶ منجر به تشکيل مؤسسه عالى مطبوعات و روابط عمومى شد. پس از انقلاب اسلامى در دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه علامه طباطبايى در رشته کارشناسى علوم اجتماعى با گرايش علوم ارتباطات به جاى رشته روابط عمومى پديد آمد.

اکنون پهنه روابط عمومي، بيشتر کانوني بين‌المللي پيدا کرده است و تکنولوژي، راه امکانات ارتباطي جديدي را به روي آن گشوده و کارشناس حرفه‌اي روابط عمومي، مداوم با تضادهاي عمده درگير است. حداقل، بخشي از پيشرفتها و تحولات در روابط عمومي، مرهون نيروهاي اجتماعي و پيشرفت تکنولوژيک است. مسئوليتهاي روزافزون و تعهدات گستردهتري که بر عهده روابط عمومي نهاده شده، کارشناسان روابط عمومي را به مطالعه پيگير برنامه‌هاي آموزشي، نظريه و معيارهاي حرفه‌اي برانگيخته است.

جايگاه روابط عمومي بسيار گسترده و عميق‌تر از يک اطلاع‌رساني سازمانمدار است که تاکنون ديده شده؛ تا جايي که گفته مي‌شود در برخورد تمدن‌ها، اين روابط عمومي‌ها هستند که از شدت برخورد مي‌کاهند و زمينه تفاهم را در ابعاد کلان فراهم مي‌آورند.

روابط عمومي نهاد رهبري

روابط عمومي به عنوان يک مجموعه نوپا از سال 1391 در دو بخش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه قم و دانشگاه‌هاي استان قم فعاليت خود را با يک نفر آغاز کرد و در پايان همان سال يک نفر در واحد خواهران به اين واحد اضافه شد تا وظايف خود را در دو بخش خواهران و برادران انجام دهد.
در حال حاضر مصطفي نظام‌آبادي مسؤوليت واحد روابط عمومي را بر عهده دارد، وي کاردان فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌باشد و کسب عنوان روابط عمومي برتر استان در سال 1386 را در کارنامه خود دارد.
شماره تلفن ثابت: 32103145-025
شماره تلفن همراه: 09192941377
آدرس پست الکترونيکي: nezam.zafar@gmail.com

تعداد بازديد اين صفحه: 3861
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (qomuniguest)

دفتر نهاد مقام معظم رهبري - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما