صفحه اصلي ارتباط باما
رویدادها
1395/1/18 چهارشنبه
آغاز ثبت نام اعتکاف دانشجويي 95آغاز ثبت نام اعتکاف دانشجويي 95
1395/1/18 چهارشنبه
آغاز ثبت نام اعتکاف دانشجويي 95آغاز ثبت نام اعتکاف دانشجويي 95
1395/1/18 چهارشنبه
آغاز ثبت نام اعتکاف دانشجويي 95آغاز ثبت نام اعتکاف دانشجويي 95
1395/1/18 چهارشنبه
آغاز ثبت نام اعتکاف دانشجويي 95آغاز ثبت نام اعتکاف دانشجويي 95
بيشتر
سايت جديد نهاد رهبري
اوقات شرعي
True
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دفتر نهاد مقام معظم رهبري - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما